Home

Welkom op de website van Dorpsraad Middelie.


Laatste nieuws

 • Kerstboom uit eigen dorp
  Ondanks dat Sinterklaas nog niet vertrokken is, is Middelie al weer in kerststemming. Sinds afgelopen weekend staat de kerstboom weer op zijn vertrouwde plek voor Het Wapen.
 • Sint Maarten tijdens corona
  Inmiddels zijn we al weer in november aangekomen en staat Sint Maarten alweer voor de deur. Zowel de Rijksoverheid als de Veiligheidsregio geven aan dat het gevierd kan worden, mits de huidige maatregelen gevolgd worden.
 • Dronebeelden Middelie
  Afgelopen week heeft Frens Mazenier met zijn drone over Middelie gevlogen om ons prachtige dorp vanuit de lucht vast te leggen. Deze beelden zijn te zien op ons Youtube-kanaal.
 • Dorpsraad 50 jaar
  Op 21 september 1970, vandaag 50 jaar geleden, werd de Dorpsraad Middelie opgericht. Het bestuur, bestaande uit de heer Bierman (voorzitter), de heer Martens (penningmeester), de heer J. Steenman (secretaris), zuster Ruys, mevrouw Waaksma-Procee en de heren P. de Boer en J. Has werd uit maar liefst 38 kandidaten gekozen op basis van 400 ingevulde stembiljetten.
 • Kranslegging bij de Klokkenstoel op 4 mei
  Tijdens de Dodenherdenking op maandag 4 mei heeft de Dorpsraad namens het dorp een krans gelegd bij de klokkenstoel op de begraafplaats van Middelie. De krans was voorzien van een rood-wit-blauw lint met de tekst “75 jaar vrijheid, Middelie herdenkt”