Welkom

Welkom op de website van Dorpsraad Middelie!


Laatste nieuws

 • Gebiedsvisie De Purmer ligt ter inzage
  De gemeenteraden van Edam-Volendam, Purmerend en Waterland hebben de Gezamenlijke Strategische gebiedsvisie De Purmer 2035 ter inzage gelegd. De inzageperiode loopt tot en met 28 september.
 • Gemeenteraad stelt Omgevingsvisie vast
  Op 20 juli jl. heeft de gemeenteraad van Edam-Volendam de Omgevingsvisie Samen zetten we koers vastgesteld. In de omgevingsvisie heeft de gemeente de hoofdlijnen van het beleid aan de hand van vijf hoofdthema’s benoemd. Deze thema’s zijn voort gekomen uit de participatie met o.a. inwoners, dorps- en wijkraden en andere betrokkenen.
 • Provincie heeft nieuw bestuur gevormd
  Na de verkiezingen van afgelopen maart hebben de partijen de onderhandelingen afgerond en zullen de BBB, VVD, GroenLinks en PvdA het nieuwe provinciebestuur vormen. In het coalitieakkoord Verbindend vooruit! presenteren zij hun plannen voor de komende jaren.
 • Infobijeenkomst NAM goed bezocht
  Op maandag 19 juni, twee dagen voor het einde van de inzageperiode, was het nog gelukt om een informatieavond over het aangepaste winningsplan van de NAM te organiseren. ‘t Wak was met ongeveer 50 aanwezigen goed gevuld.
 • Hilda Raasing (vz. GDO) bij Dijkstra & Evenblij over gaswinning Middelie
  Tijdens de NPO Radio 1-uitzending van Dijkstra & Evenblij ter plekke in restaurant Smit-Bokkum in Volendam schoof namens het GDO, het Gemeenschappelijk Dorpsraden Overleg, voorzitter Hilda Raasing aan om te praten over de plannen van de NAM voor de gaswinning uit het Middelie-veld.