Enquête ondergrondse afvalcontainers in Middelie

De gemeente is van plan om te starten met het aanleggen van ondergrondse vuilcontainers, conform het “Afvalbeleid 2017-2022” welke in 2016 is vastgesteld. Volgens het plan zullen er ook in Middelie ondergrondse vuilcontainers komen. Hier is op 25 mei jl. een informatiebijeenkomst over geweest, waar alle dorpsraden waren uitgenodigd en de gemeente haar plannen heeft toegelicht. Hier zijn zowel vanuit verschillende dorpsraden als vanuit meerdere politieke partijen grote vraagtekens bij gezet, waardoor er in de eerstvolgende raadsvergadering door de wethouder is toegezegd dat deze met een nieuw plan gaat komen.

Lees “Enquête ondergrondse afvalcontainers in Middelie” verder