Natuur & recreatie

Hier vindt u alle documenten en berichten uit het dossier Natuur & recreatie.

Documenten

documenten Natuur & recreatie

Berichten

  • Inwonersraadpleging Provinciaal Programma Landelijk Gebied
    De Provincie Noord-Holland vraagt in een online inwonersraadpleging de inwoners om hun mening over wat zij belangrijk vinden en hoe zij de toekomst van het landelijk gebied in Noord-Holland voor zich zien. De resultaten van de raadpleging worden gebruikt bij het maken van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG), het gebiedsplan dat de provincie op 1 juli bij de Rijksoverheid inlevert.
  • Nieuwe bomen langs de Veringwoudweg
    In oktober moesten we nog afscheid nemen van de 40 grote populieren langs de Veringwoudweg, maar deze maand is het hoogheemraadschap begonnen met het planten van 60 nieuwe populieren.
  • Bomenkap Veringwoudweg
    Vandaag ontvingen wij bericht van het hoogheemraadschap dat er a.s. woensdag 26 oktober wordt gestart met het kappen van de bomen langs de Veringwoudweg. De bomen zijn te groot en oud en worden daarom i.v.m. de veiligheid gekapt. De werkzaamheden zullen naar verwachting tot en met vrijdag 28 oktober duren.