Enquête – Ondergrondse afvalcontainers in Middelie

Deze enquête is gesloten. Hieronder vindt u de resultaten.

Onderwerp

De gemeente wilde starten met het aanleggen van ondergrondse vuilcontainers, conform het “Afvalbeleid 2017-2022” welke in 2016 vastgesteld is. Ook in Middelie zouden ondergrondse vuilcontainers komen. Hier is op 25 mei jl. een informatiebijeenkomst over geweest, waar alle dorpsraden waren uitgenodigd en de gemeente haar plannen heeft toegelicht. Hier zijn zowel vanuit verschillende dorpsraden als vanuit meerdere politieke partijen grote vraagtekens bij gezet, waardoor er in de eerstvolgende raadsvergadering door de wethouder is toegezegd dat deze met een nieuw plan gaat komen.

De dorpsraad wil u dan ook ten eerste informeren dat er pas in 2022 iets zal veranderen met de afvalinzameling; mocht er überhaupt iets veranderen.
Ten tweede willen wij nu alvast starten met inventariseren van hoe de inwoners van Middelie hier tegenaan kijken, zodat we nog tijdig input kunnen leveren aan de gemeente.

We willen u vragen om goed te lezen wat de plannen zijn, aangezien er lang niet voor iedereen iets veranderd. De meeste huishoudens in het lint behouden hun grijze container.

Hieronder de belangrijkste punten van het plan zoals dat er lag:

 • Het voorstel van de gemeente is om in Middelie 3 ondergrondse containers voor restafval te plaatsen met toegangspasjes en 1 ondergrondse glascontainer. Toegang tot de containers met toegangspasjes. Daar zijn geen kosten aan verbonden. Althans voorlopig niet, maar zeg nooit nooit;
 • GFT afval blijft ongewijzigd;
 • Aanleiding voor het plaatsen van ondergrondse vuilcontainers is de verplichting vanuit de overheid om te komen tot restafval van max 100kg per inwoner;
 • De gemeente doet aan nascheiding, dus er komen geen andere containers;
 • Huidige voorstel locaties: Brink (inclusief glascontainer),in het groen bij kruising Zijvend/Kievitstraat en ter hoogte van de begraafplaats;
 • Let op! Uitgangspunt is dat de afstand van mensen hun huis tot de vuilcontainers maximaal 200m. bedraagt. De rest van alle huishoudens, behouden dus hun grijze container. (Grofweg vanaf ca. Middelie 88 tot aan het Noordeinde gewoon grijze containers; vanaf ca. Axwijk 10 tot Kwadijk grijze containers en vanaf ca. Edammerdijkje 10 en verder grijze containers.)
 • Vuilcontainers zijn gebaseerd op zakken van 60 liter.
 • Oud papier traject blijft ook ongewijzigd, gewoon via de school.

Er zal ook later eerst nog een formele informatiebrief naar de inwoners gaan vanuit de gemeente. Naar aanleiding daarvan kan nog op het voorstel door u worden gereageerd naar de gemeente.

Resultaten

Looptijd: juni 2020 t/m april 2021

Ontvangen reacties: 20

Reacties:

 • Wij willen de grijze bak houden.
 • Meer ruimte in de tuinen en minder verkeersbewegingen in de nieuwbouw.
 • Als het overgrote deel van het dorp de grijze bak houdt, voegt het weinig toe.
 • Voor ouderen is het sjouwen met vuilniszakken niet ideaal.
 • Wordt een rommel bij de containers
 • Vuilniswagen rijdt al langs voor mensen met grijze bak, dus is een ondergrondse container onnodig.
 • Systeem past niet in een lintdorp.
 • Geldverspilling door twee systemen op te zetten.
 • Weinig tot geen stank- of geluidsoverlast uit eerdere ervaringen.
 • Onveilig voor sommige bewoners om de container te bereiken. Ook te grote afstand tot de container (meer dan 200m).
 • Op zich een goed idee, maar dan moeten de containers wel groot genoeg zijn om zwerfafval rondom te voorkomen.