Demografie

Op deze pagina vindt u informatie over de bevolkingssamenstelling van Middelie over de periode 2004-2021 (bron: CBS).

Inwonersaantal

Bevolkingssamenstelling

Geslacht

Leeftijdscategorie

Disclaimer: De som van de getallen bij de bevolkingssamenstelling naar geslacht en leeftijdscategorie zijn niet altijd gelijk aan het inwonersaantal. Dit komt door afrondingen in de CBS-data.