Demografie

Op deze pagina vindt u informatie over de bevolkingssamenstelling van Middelie over de periode 2004-2020 (bron: CBS).