Wapen van Middelie

Wapen van Middelie (1819 – 1891)

Op 15 december 1819 werd bij besluit van de Hoge Raad van Adel het eerste wapen van de Gemeente Middelie verleend. Tot 30 november 1891 was dit het gemeentewapen. De beschrijving van het wapen is als volgt:

Een schild door midden gedeeld, waarvan het eerste van groen beladen met een kikvorsch en het tweede van lazuur beladen met een koe van goud.

Wapen van Middelie 1819-1891
Wapenschild van de gemeente Middelie uit de periode 1819-1891.

Wapen van Middelie (1891 – 1970)

Op 30 november 1891 werd bij Koninklijk Besluit het nieuwe wapen van de Gemeente Middelie verleend. Tot de fusie van de gemeentes Beets, Kwadijk, Middelie, Oosthuizen en Warder tot de Gemeente Zeevang op 1 augustus 1970 was dit het gemeentewapen. De beschrijving van het wapen is als volgt:

Een schild van sinopel, beladen met twee golvende fascen van zilver, waartusschen een klaverblad van goud, ter weerszijden vergezeld van een van keel gebonden korenschoof. Randschrift “”Gemeentebestuur van Middelie””

Wapen van Middelie 1891-1970
Wapenschild van de gemeente Middelie uit de periode 1891-1970.