Nieuws

 • Meldingen voortaan via de MijnGemeente app
  Vanaf 1 maart kunt u een melding via de MijnGemeente app doorgeven aan de gemeente. Ziet u een losse stoeptegel, een vuilniszak naast een container, een kapotte lantaarnpaal of rommel op straat? Dan kunt u dit snel en eenvoudig melden via de app.
 • Eerste openbare vergadering
  Gisteren de eerste openbare vergadering van de nieuwe dorpsraad gehouden. Klein gezelschap, maar alsnog erg nuttig om input van (oud-)bewoners te krijgen en ze bij te praten over de lopende zaken.
 • Kerstboom uit eigen dorp
  Ondanks dat Sinterklaas nog niet vertrokken is, is Middelie al weer in kerststemming. Sinds afgelopen weekend staat de kerstboom weer op zijn vertrouwde plek voor Het Wapen.
 • Sint Maarten tijdens corona
  Inmiddels zijn we al weer in november aangekomen en staat Sint Maarten alweer voor de deur. Zowel de Rijksoverheid als de Veiligheidsregio geven aan dat het gevierd kan worden, mits de huidige maatregelen gevolgd worden.
 • Dronebeelden Middelie
  Afgelopen week heeft Frens Mazenier met zijn drone over Middelie gevlogen om ons prachtige dorp vanuit de lucht vast te leggen. Deze beelden zijn te zien op ons Youtube-kanaal.
 • Dorpsraad 50 jaar
  Op 21 september 1970, vandaag 50 jaar geleden, werd de Dorpsraad Middelie opgericht. Het bestuur, bestaande uit de heer Bierman (voorzitter), de heer Martens (penningmeester), de heer J. Steenman (secretaris), zuster Ruys, mevrouw Waaksma-Procee en de heren P. de Boer en J. Has werd uit maar liefst 38 kandidaten gekozen op basis van 400 ingevulde stembiljetten.
 • Kranslegging bij de Klokkenstoel op 4 mei
  Tijdens de Dodenherdenking op maandag 4 mei heeft de Dorpsraad namens het dorp een krans gelegd bij de klokkenstoel op de begraafplaats van Middelie. De krans was voorzien van een rood-wit-blauw lint met de tekst “75 jaar vrijheid, Middelie herdenkt”
 • Samen stilstaan bij 75 jaar vrijheid
  Dit jaar staan wij stil bij 75 vrijheid. Dit jubileumjaar zou groots gevierd worden met vele grote en kleine activiteiten in onze gemeente, maar door de uitbraak van het coronavirus zullen deze helaas niet of op een gepast moment plaatsvinden.
 • Overdracht wapenschilden aan dorpen Zeevang
  Voorafgaand aan het Gemeenschappelijk Dorpsraden Overleg (GDO) van 26 februari jl. werden de wapenschilden overhandigd aan de Zeevangdorpen. Namens Dorpsraad Middelie nam Femke Haitsma Mulier het wapenschild van Middelie in ontvangst uit handen van burgemeester Lieke Sievers van gemeente Edam-Volendam.
 • Dorpsraad maakt doorstart
  Het leek erop of op 22 januari 2020 de laatste vergadering van Dorpsraad Middelie zou plaatsvinden en dat de dorpsraad haar 50e verjaardag in september niet zou halen, maar door aanmelding van nieuwe bestuursleden was een opheffing van de baan.

Archief