Nieuws

 • Dorpsraad 50 jaar
  Op 21 september 1970, vandaag 50 jaar geleden, werd de Dorpsraad Middelie opgericht. Het bestuur, bestaande uit de heer Bierman (voorzitter), de heer Martens (penningmeester), de heer J. Steenman (secretaris), zuster Ruys, mevrouw Waaksma-Procee en de heren P. de Boer en J. Has werd uit maar liefst 38 kandidaten gekozen op basis van 400 ingevulde stembiljetten.
 • Enquête ondergrondse afvalcontainers in Middelie
  De gemeente is van plan om te starten met het aanleggen van ondergrondse vuilcontainers, conform het “Afvalbeleid 2017-2022” welke in 2016 is vastgesteld. Volgens het plan zullen er ook in Middelie ondergrondse vuilcontainers komen. Hier is op 25 mei jl. een informatiebijeenkomst over geweest, waar alle dorpsraden waren uitgenodigd en de gemeente haar plannen heeft toegelicht. Hier zijn zowel vanuit verschillende dorpsraden als vanuit meerdere politieke partijen grote vraagtekens bij gezet, waardoor er in de eerstvolgende raadsvergadering door de wethouder is toegezegd dat deze met een nieuw plan gaat komen.
 • Kranslegging bij de Klokkenstoel op 4 mei
  Tijdens de Dodenherdenking op maandag 4 mei heeft de Dorpsraad namens het dorp een krans gelegd bij de klokkenstoel op de begraafplaats van Middelie. De krans was voorzien van een rood-wit-blauw lint met de tekst “75 jaar vrijheid, Middelie herdenkt”
 • Samen stilstaan bij 75 jaar vrijheid
  Dit jaar staan wij stil bij 75 vrijheid. Dit jubileumjaar zou groots gevierd worden met vele grote en kleine activiteiten in onze gemeente, maar door de uitbraak van het coronavirus zullen deze helaas niet of op een gepast moment plaatsvinden.
 • Overdracht wapenschilden aan dorpen Zeevang
  Voorafgaand aan het Gemeenschappelijk Dorpsraden Overleg (GDO) van 26 februari jl. werden de wapenschilden overhandigd aan de Zeevangdorpen. Namens Dorpsraad Middelie nam Femke Haitsma Mulier het wapenschild van Middelie in ontvangst uit handen van burgemeester Lieke Sievers van gemeente Edam-Volendam.
 • Dorpsraad maakt doorstart
  Het leek erop of op 22 januari 2020 de laatste vergadering van Dorpsraad Middelie zou plaatsvinden en dat de dorpsraad haar 50e verjaardag in september niet zou halen, maar door aanmelding van nieuwe bestuursleden was een opheffing van de baan.

Archief