Nieuws

 • Staatssecretaris stemt in met winningsplan gasveld Middelie
  De Staatssecretaris Mijnbouw heeft ingestemd met het gewijzigde winningsplan van de NAM voor het Middelie-veld. Met dit besluit kan de NAM nu t/m 2035 gas winnen uit het veld.
 • Definitief besluit Middelie-veld binnenkort verwacht
  Van zowel de NAM als het Ministerie van EZK kregen wij te horen dat het definitieve besluit over het Winningsplan van het Middelie-veld komende week gepubliceerd zal worden.
 • Tweede Kamerverkiezingen 22 november
  Op woensdag 22 november zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Ook deze keer is het stembureau in Middelie te vinden in het Kerkje van Middelie.
 • Oplaadpunten elektrische auto’s
  Op verzoek van de gemeente verspreiden wij onderstaande oproep: Steeds meer inwoners van onze gemeente gebruiken een elektrisch voertuig. Daardoor neemt de vraag naar openbare oplaadpunten toe.
 • Dorpsraad presenteert Dorpsvisie
  Op 2 oktober jl. hebben wij onze Dorpsvisie ‘Middelie klaar voor de toekomst’ gepresenteerd en overhandigd aan burgemeester Sievers en wethouder Dijkshoorn van Edam-Volendam, voorzitter Hilda Raasing van het GDO en Kees Sietsema en Renske Keur van Dorpswerk Noord-Holland.
 • Status Winningsplan NAM Middelie-veld
  De staatssecretaris heeft het winningsplan in behandeling genomen en een ontwerp-instemmingsbesluit opgesteld. Dit besluit heeft een looptijd tot 2035.
 • In Memoriam Dick de Boer
  Helaas hebben wij vorige maand afscheid moeten nemen van Dick de Boer. Wie uit Middelie kende hem niet… elke ochtend vroeg reed hij op zijn fiets door het dorp. Samen met Adeline maakte hij de lekkerste jammetjes en stoofperen. Een beroep op hulp werd nooit tevergeefs gedaan, al moest er natuurlijk altijd wel even worden gebromd …
 • Gebiedsvisie De Purmer ligt ter inzage
  De gemeenteraden van Edam-Volendam, Purmerend en Waterland hebben de Gezamenlijke Strategische gebiedsvisie De Purmer 2035 ter inzage gelegd. De inzageperiode loopt tot en met 28 september.
 • Gemeenteraad stelt Omgevingsvisie vast
  Op 20 juli jl. heeft de gemeenteraad van Edam-Volendam de Omgevingsvisie Samen zetten we koers vastgesteld. In de omgevingsvisie heeft de gemeente de hoofdlijnen van het beleid aan de hand van vijf hoofdthema’s benoemd. Deze thema’s zijn voort gekomen uit de participatie met o.a. inwoners, dorps- en wijkraden en andere betrokkenen.
 • Provincie heeft nieuw bestuur gevormd
  Na de verkiezingen van afgelopen maart hebben de partijen de onderhandelingen afgerond en zullen de BBB, VVD, GroenLinks en PvdA het nieuwe provinciebestuur vormen. In het coalitieakkoord Verbindend vooruit! presenteren zij hun plannen voor de komende jaren.

Archief