Nieuws

 • Gebiedsvisie De Purmer ligt ter inzage
  De gemeenteraden van Edam-Volendam, Purmerend en Waterland hebben de Gezamenlijke Strategische gebiedsvisie De Purmer 2035 ter inzage gelegd. De inzageperiode loopt tot en met 28 september.
 • Gemeenteraad stelt Omgevingsvisie vast
  Op 20 juli jl. heeft de gemeenteraad van Edam-Volendam de Omgevingsvisie Samen zetten we koers vastgesteld. In de omgevingsvisie heeft de gemeente de hoofdlijnen van het beleid aan de hand van vijf hoofdthema’s benoemd. Deze thema’s zijn voort gekomen uit de participatie met o.a. inwoners, dorps- en wijkraden en andere betrokkenen.
 • Provincie heeft nieuw bestuur gevormd
  Na de verkiezingen van afgelopen maart hebben de partijen de onderhandelingen afgerond en zullen de BBB, VVD, GroenLinks en PvdA het nieuwe provinciebestuur vormen. In het coalitieakkoord Verbindend vooruit! presenteren zij hun plannen voor de komende jaren.
 • Infobijeenkomst NAM goed bezocht
  Op maandag 19 juni, twee dagen voor het einde van de inzageperiode, was het nog gelukt om een informatieavond over het aangepaste winningsplan van de NAM te organiseren. ‘t Wak was met ongeveer 50 aanwezigen goed gevuld.
 • Hilda Raasing (vz. GDO) bij Dijkstra & Evenblij over gaswinning Middelie
  Tijdens de NPO Radio 1-uitzending van Dijkstra & Evenblij ter plekke in restaurant Smit-Bokkum in Volendam schoof namens het GDO, het Gemeenschappelijk Dorpsraden Overleg, voorzitter Hilda Raasing aan om te praten over de plannen van de NAM voor de gaswinning uit het Middelie-veld.
 • Ontwerp-instemmingsbesluit gasveld Middelie ter inzage
  Van 11 mei 2023 tot en met 21 juni 2023 liggen het ontwerp-instemmingsbesluit, het winningsplan en alle bijbehorende documenten ter inzage. U kunt alle documenten vinden op mijnbouwvergunningen.nl/middelie.
 • Ontwerp Omgevingsvisie ter inzage
  De gemeente Edam-Volendam had vorig jaar hun ontwerp Omgevingsvisie ter inzage gelegd en daarop hebben verschillende partijen een zienswijze ingediend.
 • Inwonersraadpleging Provinciaal Programma Landelijk Gebied
  De Provincie Noord-Holland vraagt in een online inwonersraadpleging de inwoners om hun mening over wat zij belangrijk vinden en hoe zij de toekomst van het landelijk gebied in Noord-Holland voor zich zien. De resultaten van de raadpleging worden gebruikt bij het maken van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG), het gebiedsplan dat de provincie op 1 juli bij de Rijksoverheid inlevert.
 • 50e Kikkerspeld uitgereikt aan Sandra Oudejans
  De openbare dorpsraadvergadering van 17 april stond in het teken van vrijwilligers en daarom was dit het juiste moment om de Kikkerspeld van 2022 uit te reiken. Sandra Oudejans kreeg het speldje deze avond opgespeld.
 • Verkiezingen op 15 maart
  Over minder dan een maand is het weer tijd voor verkiezingen. Dit jaar kunt u voor zowel de Provinciale Staten als het Waterschap naar de stembus. In dit bericht leggen wij uit wat beide bestuurslagen zoal doen.

Archief