Nieuws

 • Terinzagelegging Omgevingsverordening Noord-Holland
  De Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland hebben het ontwerp van de ‘derde herziening Omgevingsverordening Noord-Holland 2022’ ter inzage gelegd.  Het ontwerpbesluit en de onderliggende stukken liggen ter inzage van dinsdag 2 juli tot en met maandag 12 augustus 2024. Het ontwerpbesluit is te raadplegen via het Omgevingsloket.
 • Verkiezingen Europees Parlement 2024
  Op donderdag 6 juni worden in Nederland de verkiezingen voor het Europees Parlement gehouden.
 • Gemeente zoekt nieuwe burgemeester
  In maart 2025 zal burgemeester Sievers haar functie neerleggen. Gemeente Edam-Volendam gaat daarom op zoek naar een nieuwe burgemeester.
 • Dick Molenaar krijgt Kikkerspeld 2023
  Tijdens onze openbare vergadering op 15 april is de 51e Kikkerspeld uitgereikt aan Dick Molenaar.
 • Info werkzaamheden A7 Purmerend
  Vanaf 8 april tot 1 september werkt Rijkswaterstaat aan de brug in de A7 over het Noordhollands Kanaal bij Purmerend.
 • Activiteiten voor senioren Edam-Volendam
  De werkgroep Zorg en Welzijn van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD) heeft een lijst opgesteld met activiteiten voor senioren die in onze gemeente wonen.
 • Staatssecretaris stemt in met winningsplan gasveld Middelie
  De Staatssecretaris Mijnbouw heeft ingestemd met het gewijzigde winningsplan van de NAM voor het Middelie-veld. Met dit besluit kan de NAM nu t/m 2035 gas winnen uit het veld.
 • Definitief besluit Middelie-veld binnenkort verwacht
  Van zowel de NAM als het Ministerie van EZK kregen wij te horen dat het definitieve besluit over het Winningsplan van het Middelie-veld komende week gepubliceerd zal worden.
 • Tweede Kamerverkiezingen 22 november
  Op woensdag 22 november zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Ook deze keer is het stembureau in Middelie te vinden in het Kerkje van Middelie.
 • Oplaadpunten elektrische auto’s
  Op verzoek van de gemeente verspreiden wij onderstaande oproep: Steeds meer inwoners van onze gemeente gebruiken een elektrisch voertuig. Daardoor neemt de vraag naar openbare oplaadpunten toe.

Archief