Enquête ondergrondse afvalcontainers in Middelie

De gemeente is van plan om te starten met het aanleggen van ondergrondse vuilcontainers, conform het “Afvalbeleid 2017-2022” welke in 2016 is vastgesteld. Volgens het plan zullen er ook in Middelie ondergrondse vuilcontainers komen. Hier is op 25 mei jl. een informatiebijeenkomst over geweest, waar alle dorpsraden waren uitgenodigd en de gemeente haar plannen heeft toegelicht. Hier zijn zowel vanuit verschillende dorpsraden als vanuit meerdere politieke partijen grote vraagtekens bij gezet, waardoor er in de eerstvolgende raadsvergadering door de wethouder is toegezegd dat deze met een nieuw plan gaat komen.

De dorpsraad wil u dan ook ten eerste informeren dat er pas in 2022 iets zal veranderen met de afvalinzameling; mocht er überhaupt iets veranderen. Ten tweede willen wij nu alvast starten met inventariseren van hoe de inwoners van Middelie hier tegenaan kijken, zodat we nog tijdig input kunnen leveren aan de gemeente. Graag uw reacties via de link onderaan dit bericht, via dorpsraadmiddelie@gmail.com of op één van onze vergaderingen (mochten we hier een veilige oplossing voor hebben en dit weer zijn toegestaan).

We willen u vragen om goed te lezen wat de plannen zijn, aangezien er lang niet voor iedereen iets veranderd. De meeste huishoudens in het lint behouden hun grijze container.

Hieronder de belangrijkste punten van het plan zoals dat er lag:

  • Het voorstel van de gemeente is om in Middelie 3 ondergrondse containers voor restafval te plaatsen met toegangspasjes en 1 ondergrondse glascontainer. Toegang tot de containers met toegangspasjes. Daar zijn geen kosten aan verbonden. Althans voorlopig niet, maar zeg nooit nooit;
  • GFT afval blijft ongewijzigd;
  • Aanleiding voor het plaatsen van ondergrondse vuilcontainers is de verplichting vanuit de overheid om te komen tot restafval van max 100 kg per inwoner;
  • De gemeente doet aan nascheiding, dus er komen geen andere containers; – Huidige voorstel locaties: Brink (inclusief glascontainer),in het groen bij kruising Zijvend/Kievitstraat en ter hoogte van de begraafplaats;
  • Let op! Uitgangspunt is dat de afstand van mensen hun huis tot de vuilcontainers maximaal 200m. bedraagt. De rest van alle huishoudens, behouden dus hun grijze container. (Grofweg vanaf ca. Middelie 88 tot aan het Noordeinde gewoon grijze containers; vanaf ca. Axwijk 10 tot Kwadijk grijze containers en vanaf ca. Edammerdijkje 10 en verder grijze containers.);
  • Vuilcontainers zijn gebaseerd op zakken van 60 liter;
  • Oud papier traject blijft ook ongewijzigd, gewoon via de school.

Er zal ook later eerst nog een formele informatiebrief naar de inwoners gaan vanuit de gemeente. Naar aanleiding daarvan kan nog op het voorstel door u worden gereageerd naar de gemeente.

Let op, de dorpsraad kan en mag helaas niet beslissen. Wij kunnen aandachtspunten aangeven, verzoeken om wijzigingen, maar daar blijft het bij. Wij kunnen niet besluiten of het wel of niet doorgaat. Daarvoor moet u bij de gemeente zelf zijn.

Bovenstaande bericht zal ook verschijnen in de Kikkerkoerier van juli 2020.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *