Gebiedsvisie De Purmer ligt ter inzage

Logo Edam-Volendam

De gemeenteraden van Edam-Volendam, Purmerend en Waterland hebben de Gezamenlijke Strategische gebiedsvisie De Purmer 2035 ter inzage gelegd. De inzageperiode loopt tot en met 28 september.

In de visie worden de gemeenschappelijke waarden van de Purmer en de gemeenschappelijke uitgangspunten vastgelegd . Deze visie bindt de drie gemeenten en wordt het uitgangspunt voor ontwikkelingen van De Purmer.

De gebiedsvisie is hier te lezen. Een fysiek exemplaar ligt ter inzage op het Stadskantoor in Volendam. Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan Projectgroep Purmervisie, Postbus 180, 1130 AD Volendam, onder vermelding van zienswijze inspraak Purmervisie. Ook kunt u uw zienswijze mailen naar purmervisie@edam-volendam.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *