In gesprek met de gemeente over verkeer in Middelie

Logo Edam-Volendam

Naar aanleiding van onze thema-avond op 10 mei jl. zijn Femke en Lex in gesprek gegaan met Jelle Kaars en Daan Smit, beleidsmedewerkers Verkeer van de gemeente.

Het gespreksverslag is hieronder te lezen:


Overleg snelheidsremmende maatregelen gemeente Edam-Volendam / Dorpsraad Middelie

Datum: 23-6-21

Aanwezig:

  • Femke Haitsma Mulier (voorz.)
  • Lex Ransijn (penn.)
  • Jelle Kaars (EV)
  • Daan Smit (EV)

Afgelopen woensdag 23 juni hebben twee beleidsmedewerkers verkeer, Jelle Kaars en Daan Smit van gemeente Edam Volendam in een gesprek met de Dorpsraad Middelie in grote lijnen aangegeven wat de gemeente kan doen op het gebied van snelheidsremmende maatregelen in Middelie en wat de planning is.

Het gaat voornamelijk om kleine ingrepen, omdat meer ingrijpende maatregelen alleen kunnen worden meegenomen tijdens groot onderhoud aan de weg. Dit is op de korte termijn niet aan de orde.  Wethouder Runderkamp heeft aangegeven voor het eind van het jaar een plan te willen hebben met verkeersveiligheidsmaatregelen in alle kleine kernen. Begin volgend jaar kan dan gestart worden met de uitvoering. 

De beleidsmedewerkers zijn inmiddels aan de slag gegaan met de punten die naar voren zijn gekomen uit onze enquête en het verkeersplan dat is opgesteld door onze dorpsgenoot Jorrit van Vessem. Op korte termijn zal vanuit de gemeente worden aangeven welke punten daaruit haalbaar zijn, wat eventueel tijdens groot onderhoud meegenomen kan worden en welke punten niet in aanmerking komen. Als dat helder is, zal de gemeente een plan opstellen. Dit moet rond de herfst gereed zijn. Het zal worden gepresenteerd tijdens een vervolg op onze themabijeenkomst, zodat bewoners kunnen aangeven wat zij ervan vinden. In november ligt er naar verwachting een definitief plan welke aan het college wordt voorgelegd, Bij akkoord zal er zo snel mogelijk worden gestart met werkzaamheden.

Een voorbeeld dat tijdens ons gesprek naar voren kwam was de zogenaamde ‘spaarpaal’. Deze paal meet de snelheid en biedt een financiële beloning wanneer er niet te hard gereden wordt men zich aan de maximum snelheid houdt. Op die manier kan een dorp sparen voor een gezamenlijk doel. Een heel mooi initiatief, maar er blijken hoge kosten aan verbonden: €9000 voor plaatsing van de paal voor een periode van slechts 4 weken. Waarschijnlijk kun je voor een dergelijk bedrag beter andere maatregelen inzetten. Wat, dat moet dus nog blijken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *