Status Winningsplan NAM Middelie-veld

De staatssecretaris heeft het winningsplan in behandeling genomen en een ontwerp-instemmingsbesluit opgesteld. Dit besluit heeft een looptijd tot 2035.

Het ontwerp-instemmingsbesluit, het winningsplan en alle bijbehorende documenten lagen van 11 mei 2023 tot en met 21 juni 2023 ter inzage. In deze periode was het mogelijk een zienswijze in te dienen. De zienswijzebundel vindt u op mijnbouwvergunningen.nl/middelie.

Op het moment heeft het ministerie van EZK nog geen definitief instemmingsbesluit gepubliceerd. Zodra dit besluit gepubliceerd is, hoort u weer van ons.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *