Verkiezingen op 15 maart

Over minder dan een maand is het weer tijd voor verkiezingen. Dit jaar kunt u voor zowel de Provinciale Staten als het Waterschap naar de stembus. In dit bericht leggen wij uit wat beide bestuurslagen zoal doen.

Provinciale Staten van Noord-Holland

De inwoners van Noord-Holland worden op provinciaal niveau vertegenwoordigd door de leden van de Provinciale Staten. Iedere vier jaar zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. De Statenleden controleren het dagelijks bestuur van de provincie: het college van Gedeputeerde Staten. Dit college wordt benoemd door de Provinciale Staten.

De vergaderingen van zowel de Provinciale Staten als het dagelijks bestuur worden voorgezeten door de commissaris van de Koning. De commissaris van de Koning wordt door de landelijke regering benoemd voor een periode van zes jaar.

Naast het controleren van het provinciebestuur zijn de Statenleden ook belast met het kiezen van de Eerste Kamerleden. Leden van de Provinciale Staten kiezen, samen met de leden van de kiescolleges, de Eerste Kamer. De Eerste Kamerverkiezingen worden twee á drie maanden na de Provinciale Statenverkiezingen georganiseerd. (bron)

Nog niet zeker op welke partij u gaat stemmen? Via onderstaande knop kunt u de stemwijzer voor de Provinciale Staten invullen.

Algemeen bestuur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Middelie ligt in het gebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het waterschap zorgt voor de waterhuishouding. Zo zorgen zij voor het beheer van waterkeringen, de waterstand en voor zuivering van afvalwater. In Nederland zijn er 21 waterschappen. Elk waterschap heeft een gekozen algemeen bestuur en een dagelijks bestuur.

Het algemeen bestuur van een waterschap is vergelijkbaar met een gemeenteraad. Dit algemeen bestuur stelt het beleid van het waterschap vast en controleert het dagelijks bestuur. Het grootste deel van deze leden zijn inwoners van het waterschap. Zij worden om de vier jaar gekozen via verkiezingen.

Een ander deel van het algemeen bestuur is voor vertegenwoordigers van boeren en natuurbelangen. Zij worden niet gekozen via verkiezingen. Zij hebben zogeheten geborgde zetels. (bron)

Nog niet zeker op welke partij u gaat stemmen? Via onderstaande knop kunt u de stemwijzer voor het waterschapsbestuur invullen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *