Dorpsraad 50 jaar

Op 21 september 1970, vandaag 50 jaar geleden, werd de Dorpsraad Middelie opgericht. Het bestuur, bestaande uit de heer Bierman (voorzitter), de heer Martens (penningmeester), de heer J. Steenman (secretaris), zuster Ruys, mevrouw Waaksma-Procee en de heren P. de Boer en J. Has werd uit maar liefst 38 kandidaten gekozen op basis van 400 ingevulde stembiljetten.

Lees “Dorpsraad 50 jaar” verder

Enquête ondergrondse afvalcontainers in Middelie

De gemeente is van plan om te starten met het aanleggen van ondergrondse vuilcontainers, conform het “Afvalbeleid 2017-2022” welke in 2016 is vastgesteld. Volgens het plan zullen er ook in Middelie ondergrondse vuilcontainers komen. Hier is op 25 mei jl. een informatiebijeenkomst over geweest, waar alle dorpsraden waren uitgenodigd en de gemeente haar plannen heeft toegelicht. Hier zijn zowel vanuit verschillende dorpsraden als vanuit meerdere politieke partijen grote vraagtekens bij gezet, waardoor er in de eerstvolgende raadsvergadering door de wethouder is toegezegd dat deze met een nieuw plan gaat komen.

Lees “Enquête ondergrondse afvalcontainers in Middelie” verder

Kranslegging bij de Klokkenstoel op 4 mei

Tijdens de Dodenherdenking op maandag 4 mei heeft de Dorpsraad namens het dorp een krans gelegd bij de klokkenstoel op de begraafplaats van Middelie. De krans was voorzien van een rood-wit-blauw lint met de tekst

“75 jaar vrijheid, Middelie herdenkt”

Lees “Kranslegging bij de Klokkenstoel op 4 mei” verder

Overdracht wapenschilden aan dorpen Zeevang

Voorafgaand aan het Gemeenschappelijk Dorpsraden Overleg (GDO) van 26 februari jl. werden de wapenschilden overhandigd aan de Zeevangdorpen. Namens Dorpsraad Middelie nam Femke Haitsma Mulier het wapenschild van Middelie in ontvangst uit handen van burgemeester Lieke Sievers van gemeente Edam-Volendam.

Lees “Overdracht wapenschilden aan dorpen Zeevang” verder